Friday, December 26, 2008

Forskning.no: Hvem eier månen?


Ingunn Haraldsen writes:
Nå har forsker og jurist Virgiliu Pop skrevet bok den manglende eiendomsretten i det ytre rommet. ... Nå hevder forsker og jurist Virgiliu Pop ved Det rumenske romfartssenteret (ROSA) at dagens konvensjoner som regulerer månen er svært begrenset. Pop er en av verdens fremste eksperter på jus i verdensrommet. Pop påpeker at konvensjonen ikke tematiserer landrettigheter på månen, og at dette vil bli et problem om en 15 års tid. Pop foreslår en utvikling av eiendomsretten i verdensrommet. Han diskuterer hvorvidt dette bør gå via det nasjonale lovverket. Kollektivt eierskap har han liten tro på. -Tross noble idealer om likhet for alle, har prinsippet om fellesarven i Moon Treaty flere mangler enn fortrinn, sier han til SPACE.com. I boken diskuterer han også hvorvidt noen eier asteroidene og kometene, eller om disse "flytende godbitene" er fritt vilt for erobringsvillige romfartsaktører. ... Tandberg deler Pops vurdering om at dagens Moon Treaty er for upresis på en rekke områder.

0 comments: