Monday, January 5, 2009

Videnskab.dk: Hvem ejer månen?


From videnskab.dk:
Hvem, der egentlig ejer månen, er derfor blevet et mere påtrængende spørgsmål, end nogensinde før. Nu har forskeren og juristen Virgiliu Pop skrevet en bog om denne manglende ejendomsret i det ydre rum. ... Nu hævder forsker og jurist Virgiliu Pop fra det rumænske rumfartscenter (ROSA), at dagens konventioner, som regulerer månen, er yderst begrænsede. Pop er en af verdens førende eksperter i jura i verdensrummet. Pop påpeger, at konventionen ikke tematiserer landrettigheder på månen, og at dette vil blive et problem om en 15 års tid. Pop foreslår en udvikling af ejendomsretten i verdensrummet. Han diskuterer hvorvidt dette bør foregå via de nationale love. Kollektivt ejerskab har han kun begrænset tro på.

0 comments: